Algemene voorwaarden

Voel je Zenja heet je van harte welkom en stelt je graag op de hoogte van de volgende zaken, die van toepassing zijn op de dienstverlening binnen de praktijk.

Tarieven & Betaling 

Je wordt altijd voor- en ingelicht over de hoogte van de tarieven, dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn of beiden. Losse consulten worden vooraf betaald of ter plaatse contant afgerekend. Blijf je in gebreke met je betaling dan zullen incassomaatregelen genomen worden.

Afspraken 

Alle afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij afmelding later dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Vervanging 

Bij ziekte of afwezigheid van de geplande behandelaar binnen Voel je Zenja, word je (indien mogelijk) tijdig geïnformeerd over de vervanging dan wel een nieuwe planning van de dienstverlening.

Behandeldossier 

Binnen Voel je Zenja wordt een dossier van jouw behandeling bijgehouden, waar te allen tijde vertrouwelijk mee wordt om gegaan. Er bestaat recht op inzage in je dossier.

Klachten en ideeën 

Mocht je een klacht hebben over de dienstverlening binnen Voel je Zenja, dan kun je die kwijt bij je behandelaar. Suggesties ter verandering, dan wel verbetering met betrekking tot de dienstverlening, stelt Voel je Zenja altijd op prijs en kun je bij de behandelaar (liefst schriftelijk of per email) kenbaar maken. 

Het is voor jou belangrijk om te weten dat:

•  Het volgen van behandelingen, therapieën en consults op eigen risico zijn. Uiteraard zullen de behandelaars streven naar de beste behandeling, na-/voorzorg en begeleiding. Voel je Zenja houdt zich niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen. Bezoek altijd eerst een arts of medisch specialist bij lichamelijke of psychische klachten.

• Het meenemen van kinderen en huisdieren naar de praktijk is niet toegestaan tenzij anders overlegd.

• Het uitschakelen van de mobiele telefoon is verplicht, tenzij anders is overeengekomen.

• De coachingsruimte dient ook als yogaruimte. Je wordt vriendelijk verzocht je schoenen uit te trekken.