Introductiefilm Emotional Freedom Techniques (EFT)

Sonja vertelt je in dit filmpje  (duur 7m31s) meer over Emotional Freedom Techniques (EFT).

Wat is EFT? Waar en hoe moet je kloppen? Wanneer pas je EFT toe? Waarom ga jij EFT toepassen? Dit doet ze aan de hand van een praktisch en persoonlijk voorbeeld.

 

Zie: https://youtu.be/x-PinSPwWOw

Wat is EFT?

 
 
 
Emotional Freedom Techniques (Emotionele bevrijdingstechnieken) of EFT is een vorm van emotionele acupunctuur.
 
EFT maakt gebruik van meridianen als koppeling tussen lichaam en geest.
 
EFT is een methode die de spanning of emotionele lading van een probleem of klacht afneemt en je zo emotioneel en fysiek bevrijdt. 
 

Bij welke vragen kan EFT worden toegepast?

EFT is met succes toegepast bij:

-    Onverwerkte emoties: Oud zeer, trauma's en ook Post Traumatisch Stress Disorder, oorlogstrauma's, pesten, ongevallen, verdriet, verlies, mishandeling , misbruik en verkrachtingstrauma's

-    Angsten en fobieën: Claustrofobie, spinnen, vliegangst, hoogtevrees, faalangst, autoangst, tunnelangst enz… Ook paniekaanvallen (enkelvoudig, meervoudig, sociale fobie, agorafobie, gegeneraliseerde angststoornis). Slapeloosheid, nachtmerries.

-    Angststoornissen / neurologisch: Tics, Tourette, wasdwang, obsessies en andere vormen van OCD (Obsessive Compulsive Disorder)(OCS).

-    Verslavingen: Rookverslaving, anorexia en boulimie, alcohol, eetverslaving en afvallen. Richt je met EFT eerst op de behoefte, de drang.

-    Depressies: De verschillende onderliggende oorzaken van een depressie kunnen behandeld worden, met name een reactieve depressie is snel te behandelen.

-    Werk: Welzijn op de werkvloer (stress, pesten, vergeving, burn-out, etc.), organisatieveranderingen, lastige gesprekken, persoonlijke effectiviteit, samenwerken. 

-    Geldproblemen, business en coaching

-    Eigenwaarde en zelfbeeld

-    Stressreductie

-    Prestatieverbetering

 

Zie de volgende website voor een uitgebreide lijst met klachten waarbij EFT effectief is ingezet:

http://stichting-eft.nl/toepassingen-klachten/

 

Let op:

-          Bij acute medische klachten is het altijd noodzakelijk om in eerste instantie de hulp in te schakelen van een arts. Bij chronische lichamelijke klachten kan EFT een goede ondersteuning bieden.  Klachten die samenhangen met spanningen en emoties kunnen goed worden opgelost met EFT.
-          Je kan niet alle problemen zelf oplossen met EFT. Vraag bij stagnatie hulp van een professional op het gebied van EFT.
-          Voel je Zenja behandelt geen personen met ernstige psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie, wanen, zelfmoordpogingen en persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast geen personen met dementie, delirium, zwakzinnigheid en laag functionerend niveau autisme. 

Hoe is EFT ontwikkeld en wat is de centrale gedachte?

Emotional Freedom Techniques (EFT) is begin jaren 90 ontwikkeld door Gary Graig (zie www.emofree.com). Graig heeft EFT afgeleid van Thought Field Therapy (TFT), een techniek die begin tachtiger jaren door klinisch psycholoog Roger Callahan is ontwikkeld. Daarnaast is EFT voor een belangrijk deel gebaseerd op elementen uit neurolinguïstisch programmeren (NLP).
De centrale gedachte achter EFT is: “De oorzaak van alle negatieve emoties is een verstoring van het energiesysteem van het lichaam”. Door het kloppen, volgens een vastomlijnd eenvoudig protocol op een beperkt aantal acupunctuurpunten, zal deze disbalans worden opgeheven en daarmee ook de bijbehorende negatieve emotie.

Wat gebeurt er tijdens EFT?

Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn. Dit tikken maakt de emotie los. Hierdoor verdwijnt de negatieve lading die verbonden is aan de oorspronkelijke ervaring van de klacht of het probleem. De energie stroomt opnieuw vrij en je voelt je in evenwicht. Anders gezegd: zodra je de negatieve lading van een bepaald trauma, herinnering, symptoom, ongemak of kwaal weghaalt, voel je de negatieve emotie (pijn, angst, verdriet, onrust, …) die er voordien mee gepaard ging niet langer. Door EFT kan je je klacht of probleem plaatsen, loslaten en vergeten. 
 
Om EFT toe te passen is het niet nodig dat je je de oorspronkelijke ervaring ook daadwerkelijk herinnert. Dikwijls heb je geen flauw idee van de oorsprong van de negatieve overtuiging. Volgens traditionele psychologische methodes moet je dan eerst diep in jezelf op zoek naar deze ervaring voor je kan beginnen met de verwerking ervan. Dit is niet zo bij EFT. Als je je de oorspronkelijke ervaring wel herinnert, blijft die herinnering bestaan, maar eraan terugdenken, geeft geen slecht gevoel meer. We proberen het gevoel op te lossen, waardoor je een andere kijk krijgt op je negatieve ervaring, zodat je je angst, pijn enz. niet meer voelt. Na de behandeling doet het je niets meer, de lading is er van af en je kan het loslaten en vergeten.

Hoelang duurt een behandeling?

EFT kan al binnen een kwartier een groot effect hebben. Een eerste behandeling is echter minimaal één uur in verband met de intake en afronding. 
 
De duur van het begeleidingstraject hangt af van jouw vraag en de vervolgstappen die wij samen bepalen. Enkelvoudige vragen zijn vaak binnen één tot vijf sessies opgelost. Voor complexere vragen is langer de tijd nodig, ongeveer 6-10 sessies. 

Werkt EFT ook op afstand?

Ja, EFT kan worden toegepast tijdens een telefoongesprek of via Skype. Daarnaast kan er op afstand EFT toegepast worden, zonder elkaar te zien of spreken.

Meer informatie over EFT?

Voorgaande informatie is gebaseerd op informatie van de volgende websites (geraadpleegd op 8 januari 2020):

 

https://www.voeljezenja.nl/eft (Voor meer informatie over EFT bij Voel je Zenja)
https://stichting-eft.nl(Stichting EFT, het platform voor meer informatie over EFT)
https://www.emofree.com (Website van Gary Craig, grondlegger van EFT)
https://www.novet.nl (Stichting NOVET, voor opleiding en certificatie)
https://petastapleton.com/ (Wetenschappelijk onderzoek naar EFT door dr. Peta Stapleton)